THÁNG 2! XUÂN VẪN NGÁT HƯƠNG ĐỜI


Bước chân di hành qua thôn xóm
Cây, lá c̣n yên giấc trên cành
Ô ḱa nắng chợt xuyên mây, chiếu
Đẹp quá! Xuân c̣n xanh...rất xanh!

Làng thôn êm ả trong màu nắng
Tháng Hai! Xuân vẫn ngát hương đời
Nh́n em bẽn lẽn nghiêng nón lá
Cứ muốn dừng chân nói ...Thương ơi!

Đầu Xuân mai vàng đang khoe sắc
Nắng đẹp, trời quang chiếu ruộng đồng
Ai đứng trên đê tṛn đôi mắt
Lính chợt nao ḷng em biết không?!

Bước chân tŕ trệ khi qua xóm
Ngắm nụ tầm xuân nở bên trời
Hoa đồng, cỏ nội khoe sắc thắm
Ánh xuân lan tỏa khắp muôn nơi.

Mai này đất nước im tiếng súng
Chắc hẳn nàng Xuân rất tuyệt vời
Nh́n dáng bên đường em đang đứng
sao thấy ḷng thương quá... Xuân ơi!

HUY VĂN
( Duy Xuyên, Quảng Nam, Tháng 2/19