CŨNG ĐÀNH THÔI


Xuân xưa giờ chỉ là kỷ niệm
Hơn 40 năm lạc nẻo đường
Hoa ḷng tơi tả v́ quốc biến
Chí tại quê nhà. Thân tha phương!

Đông phong rười rượi gom mây xám
phủ giá băng lên một góc đời
T́nh vương vấn mộng, tim hoài cảm
Hương xuân c̣n lắng chốn trùng khơi.

Ngồi bên khung cửa nh́n sân vắng
thả hồn theo lăng đăng sương mành
Sài G̣n có lẽ đang ấm nắng
cho lá, hoa gượng trổ mầm xanh.

Ngọn sóng nào đưa thuyền xa bến
Viễn du một chuyến lắm phong trần!?
Lữ khách chờ theo con nước ngược
về tận giang đầu ngắm cảnh xuân.

Phương này trắng quá màu sương tuyết
nên đường mây nhạt mấy tầng không
Ước thời gian đổi ṿng nhật nguyệt
để thấy Xuân xưa áo em hồng.

Th́ chỉ là mơ từ vạn dặm
Chiêu dương khuất dạng đă lâu rồi!
Quê nhà trăn trở dù Xuân thắm
Viễn phương Đông giá. Cũng đành thôi!

HUY VĂN