NHẮN LỜI


Tháng 4 Đen! Lại buồn thân vong quốc
Bồi hồi vang những đồng vọng mông lung
Tiếng hoài âm hay sông núi ngàn trùng
đang thổn thức trên từng ḍng hận sử?!

Vai quang gánh, chân mỏi ṃn viễn xứ
Bến lưu vong, khách măi đợi con thuyền
Đất, Trời c̣n rấm rứt cuộc truân chuyên
Thương đất nước điêu linh trong cuộc sống.

Bao dâu bể vẫn chưa nguôi hy vọng
một ngày vui trong mắt lệ đoàn viên
Bến bờ xa nối sông núi ba miền
thành một dải non sông mùa thạnh trị.

Thương đất nước đọa đày v́ ngạ quỷ
Dân lầm than giữa giả tạo phồn vinh
Ngày và đêm đang gánh chịu khổ h́nh
của áp bức, bất công và cuồng vọng.

47 năm nhục nhằn trong cuộc sống
47 năm tủi hận những ngày qua
47 năm máu, lệ vẫn chan ḥa
47 năm tiếng ḷng luôn thôi thúc!

Hăy vùng lên phá xiềng gông, tù ngục!
Nối ṿng tay cùng dựng lại non sông
Đồng bào ơi! Hỡi ṇi giống Lạc Hồng!
Chờ ǵ nữa! Hăy vùng lên...quang phục!

HUY VĂN