XIN EM


( Gởi tà áo trắng của Trường Nữ Hồng Đức-
Đà Nẵng )

Tôi chỉ xin em một nụ cười
đẹp như hàm tiếu đón Xuân tươi
Lỡ mai không có duyên gặp lại
cũng được nguồn vui nhớ một người.

Tôi chỉ xin được nắm bàn tay
Đan ngày tháng rộng, nối đêm dài
vào trong niềm nhớ từ quan ải
tô thắm mộng đời, dệt tương lai.

Tôi chỉ xin em một lần thôi
Phố xuân rộn ră bước chung đôi
Chỉ mong ngày phép dài vô tận
cho Xuân đẹp măi đến muôn đời!

Tôi chỉ xin em một đôi ḍng
Thư hồng sẽ vượt núi, qua sông
nằm trong áo Lính nghe tim thở
ḥa nhịp t́nh yêu, giữ ấm ḷng.

Tôi chỉ xin em tiếng kinh cầu
Ấm ḷng chiến sĩ chốn rừng sâu
Góp chung lời nguyện cho non nước
sớm được thanh b́nh, bớt khổ đau.

HUY VĂN
( Trà Kiệu, Quảng Nam 09-02-1974 )