MA HOA PHƯỢNG


Hong hn giăng my tm
Như cnh phượng vương sầu
Thơ gợi ma kỷ niệm
Hỏi: Tnh lắng nơi đu?

H vương buồn theo nắng
Thấp thong tia rng chiều
cho my trời xa vắng
giữa mun trng tịch liu.

Nhớ một ma hoa phượng
Ươm mu nắng tinh khi
H về trong lưu bt
cho nt chữ bồi hồi!

Khi xưa hồn... thật lạ
Cứ ray rứt khn ngui!
By giờ xa xi qu
Nhớ cả mắt, mi cười!

Ước g H theo gi
vượt đường my: thin di
Người cũng về bn đ
tm dng Em nhu m.

Đy nỗi lng lữ thứ
gửi qua vạn dặm đường
Nhn hong hn tắt nắng
Nhớ Em v Qu Hương.

HUY VĂN