MX Nguyễn Thanh Lương
Pháp danh Tâm Thiện
Thuộc Đại Đội 4, Tiểu Đoàn 3 Sói Biển TQLC VN.
Đă từ trần vào ngày 16 tháng 11 năm 2023.
Tại Thành Phố San Jose, Tiểu Bang California.
Hưởng thọ 76 tuổi.

Toàn thể MX thuộc TĐ3 xin chia buồn đến gia đ́nh và tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Nguyễn Thanh Lương sớm về miền Cực Lạc.
 


MX Lư Khải B́nh
Đại Đội 3, Tiểu Đoàn 8 TQLC
Đă qua đời ngày 25 tháng 10 năm 2023
tại Việt Nam.
Hưởng thọ 69 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng chị Nguyễn Thị Hạnh và tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Lư Khải B́nh sớm được an nghỉ nơi miền Cực Lạc.


Bào huynh của MX Hoàng Quang Thọ TĐ7/TQLC là
Mũ Đỏ HOÀNG TẤN KỲ
đă từ trần ngày 13 tháng 10 năm 2023
Hưởng thọ 77 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin phân ưu cùng MX Hoàng Quang Thọ và tang quyến MĐ Hoàng Tấn Kỳ. Nguyện cầu hương linh Chiến Hữu Hoàng Tấn Kỳ sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


Bà Hoàng Thị Túy
Nguyên bà Quả Phụ Cố NT/MX Trung Tá Trần Trung Ái
Nguyên Giáo Sư Trường Trung học Trưng Vương Sài g̣n
Đă mất ngày 16 tháng 9 năm 2023
tại Diamond Bar, California, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 90 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng MX/Hậu Duệ Trần Trung Dũng và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Bà Hoàng Thị Túy sớm về miền Cực Lạc.


MX Trần Minh Hùng
ĐĐ5/TĐ2 Trâu Điên
Đă từ trần ngày 1 tháng 10 năm 2023
tại Sài G̣n, Việt Nam
Hưởng thọ 69 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng bà Tôn Thị Bến và tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Trần Minh Hùng sớm về miền Cực Lạc.


MX Nguyễn Quang Thức
Pháp Danh Trí Thiện

Vừa từ trần ngày 20 tháng 9 năm 2023
tại Sài G̣n, Việt Nam
Hưởng thọ 73 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin phân ưu cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Nguyễn Quang Thức sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


MX Đặng Đ́nh Hoan
Thượng Sĩ Nhất Thường Vụ Đại Đội Chỉ Huy TĐ3/TQLC
Đă từ trần ngày 9 tháng 5 năm 2023
tại Thủ Đức, Việt Nam
Hưởng thọ 91 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin phân ưu cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh Thượng Sĩ Nhất Đặng Đ́nh Hoan sớm về miền Cực Lạc.


MX Nguyễn Minh Kiêm
TĐ6/TQLC
Đă từ trần ngày 14 tháng 8 năm 2023
tại Sài G̣n, VN
Hưởng thọ 73 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin phân ưu đến tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Nguyễn Minh Kiêm sớm về cơi Vĩnh Hằng.


MX Nguyễn Xuân Hải
Pháp Danh Từ Thanh Dũng
TĐ9/TQLC
Đă từ trần tại Jacksonville, Florida USA
Hưởng thọ 71 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin phân ưu cùng bà Trương Thị Lợi và tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Nguyễn Xuân Hải sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


MX Huỳnh Văn Bông
TĐ5/TQLC
Tạ thế ngày 28 tháng 7 năm 2023
tại B́nh Dương, Việt Nam
Hưởng thọ 70 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin phân ưu cùng bà Dương Thị Liên và tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Huỳnh Văn Bông được sớm về cơi Phật.


Bào đệ của cháu Nhân Nguyễn (con rễ của anh chị Lê Văn Đỗ) là
Nguyễn Huỳnh Nghiêm
Đă từ trần ngày 4 tháng 7 năm 2023 tại TP San Jose, California USA
Hưởng dương 52 tuổi

Xin chân thành phân ưu cùng hai cháu Nhân Nguyễn và Quyên Lê và tang quyến. Nguyện cầu hương linh cháu Nguyễn Huỳnh Nghiêm được an vui miền Lạc Cảnh.


Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu
Pháp danh Phố Giải Thoát
Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 5 Trường Bộ Binh Thủ Đức
Nguyên Tiểu Đoàn Trưởng TĐ2 TQLC
Nguyên Tham Mưu Trưởng Biệt Khu Thủ Đô
Nguyên Chỉ Huy Trưởng Đặc Khu Rừng Sát
Đệ Nhất Phó CT Biệt Bộ Bùi Hữu Phiệt Đảng Tân Đại Việt.

Mất ngày 11 tháng 7 năm 2023
tại Fountain Valley, California, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 88 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN thành kính chia buồn cùng Bà Nguyễn Thị Lư và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu sớm tiêu diêu miền Lạc Cảnh.


MX Phạm Đức Phiên
Thiếu Úy TĐ2/TQLC
Từ trần ngày 6 tháng 7 năm 2023
tại Bà Rịa, Vũng Tàu, Việt Nam
Hưởng thọ 95 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin phân ưu cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Phạm Đức Phiên sớm về miền Cực Lạc.


MX Cao Mạnh Cương
Trung Úy TĐ2/TQLC
Đă từ trần ngày 28 tháng 6 năm 2023
tại San Jose, California, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 74 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin phân ưu cùng anh Cao Hùng Cường và tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Cao Mạnh Cương sớm về cơi Niết Bàn.


Cô Trần Thủy Tiên
Trưởng nữ của Cố NT Trần Văn Hợp
TĐT/TĐ2/TQLC
Vừa từ trần ngày 21 tháng 6 năm 2023
tại Houston, TX. USA
Hưởng thọ 51 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cô Trần Thủy Tiên sớm về miền Cực Lạc.


Bà Quả Phụ NGUYỄN HIỀN
Nhũ Danh TRẦN THỊ BÍCH

Nhạc Mẫu MX Nguyễn Thanh Long
(Biệt Đội TCĐT – Sư Đoàn TQLC)
Được Chúa gọi về ngày 20 tháng 6 năm 2023
tại San Jose, California, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 81 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin phân ưu cùng MX Nguyễn Thanh Long và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Bà sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.


Bào đệ của MX Chu Nam là:

MX Chu Văn Đông
TĐ4/TQLC
Đă măn phần tại Việt Nam.

Tổng Hột TQLCVN xin chia buồn cùng Chu Nam và tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Chu Văn Đông sớm về cơi Vĩnh Hằng.


Bác Sĩ MX Trần Xuân Dũng
Thiếu Tá Y Sĩ TQLCVN
Đă từ trần ngày 30 tháng 5 năm 2023
tại Melbourne, Úc Châu.
Hưởng thọ 84 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN thành kính phân ưu cùng gia đ́nh và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Bác Sĩ MX Trần Xuân Dũng sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


Bà Quả Phụ Cố Trung Tá Nguyễn Văn Cảnh
Tiểu Đoàn Trưởng TĐ3 & 14 TQLC
Nhũ Danh Mary Magdalene Huỳnh Thị Hiếu
Được Chúa gọi về ngày 29 tháng 5 năm 2023
tại Nam Cali, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 82 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN thành kính phân ưu cùng gia đ́nh và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Bà Mary Magdalene Huỳnh Thị Hiếu sớm về nước Chúa.


Nhạc mẫu của MX Vũ Chí Công
TĐ2/TQLC là
Cụ Bà Maria Đặng Thị Đỗ
Được Chúa gọi về ngày 28 tháng 5 năm 2023
tại Việt Nam.
Hưởng thọ 96 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng MX Vũ Chí Công và tang quyến. Cầu nguyện Cụ Bà Maria Đặng Thị Đỗ sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.


Phu nhân NT Lâm Tài Thạnh
Ana Maria Nguyễn Thị Hồng Hoa
Đă được Chúa gọi về ngày 12 tháng 4 năm 2023
tại San Jose, Cali.
Hưởng thọ 74 tuồi.

Tổng Hội TQLCVN thành kính chia buồn đến NT Tây Đô và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn bà Ana Maria Nguyễn Thị Hồng Hoa sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.


Cựu Trung Úy Phạm Cữu Anh
TĐ7/TQLC
Đă ra đi ngày 4 tháng 4 năm 2023
tại Diên Khánh, Khánh Ḥa, VN
Hưởng thọ 82 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin phân ưu cùng tang quyến, Nguyện cầu hương linh MX Phạm Cữu Anh sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.
 


MX Lương Văn Cường
Pháp danh Minh Đạo

Cựu Đ/U TĐ5 & TTHL/TQLC.
Tạ thế ngày 10 tháng 03 năm 2023
tại thành phố Houston, Texas.
Hưởng thọ 81 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Lương Văn Cường sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.
 


MX TPB Giuse Nguyễn Cương
ĐĐ/2 TĐ/7 TQLC
Được Chúa gọi về ngày 22 tháng 03 năm 2023
tại Sài G̣n, VN.
Hưởng thọ 72 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin phân ưu cùng chị Đặng Thị Hồng và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Giuse sớm về nước Chúa.


MX Nguyễn Thiều
Trung Úy ĐĐT/ĐĐ Chống Chiến Xa/SĐ/TQLC
Đă mất ngày 3 tháng 3 năm 2023
tại Sài G̣n, Việt Nam
Hưởng thọ 74 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin phân ưu cùng chị Lisa Nguyễn và tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Nguyễn Thiều sớm về cơi Vĩnh Hằng.


Đại Úy MX Nguyễn Phú Long
Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn TQLCVN
Đă từ trần vào ngày 2 tháng 3 năm 2023
tại Richmond,Virginia.
Hưởng thọ 86 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn đến bà quả phụ Nguyễn Phú Long và tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Nguyễn Phú Long sớm được về cơi Vĩnh Hằng.


MX Lê Lượm
ĐĐ3/TĐ1 TQLC
vừa từ trần ngày 06/3/2023
tại Saigon, Viet Nam
Hưởng thọ 72 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Lê Lượm được an nghỉ chốn Vĩnh Hằng,


NT Trần Văn Nuôi
Pháp danh Hạnh Niệm
Trưởng Pḥng 1 Sư Đoàn TQLCVN
Vừa từ trần ngày 6 tháng 3 năm 2023
Tại Reston, Virginia
Hưởng thọ 88 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN thành kính phân ưu cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh NT Trần Văn Nuôi sớm văng sanh miền Cực Lạc.


NT Trần Xuân Quang
Cựu Tiểu Đoàn Trưởng TĐ4 Ḱnh Ngư - TQLCVN
Tiểu Khu Châu Đốc 1973-1975.
Sau thời gian dài bạo bệnh đă từ trần
ngày 27-2-2023
tại Ḥa Lạc, Quận Phú Tân, Châu Đốc, VN
Hưởng thọ 88 tuổi.

Tổng Hội TQLVN thành kính phân ưu cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh NT Quang Trung sớm về cơi Vĩnh Hằng.


Hiền thê NT Trần Vệ
TRẦN THỊ NHƯ TÍCH
Pháp danh ĐỒNG THANH CHÂU
Đă qua đời ngày 31 tháng 1 năm 2023
Tại Westminster, California
Hưởng thọ 81 tuổi.

Tổng Hội TQLC thành kính chia buồn cùng NT Trần Vệ và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Bà Trần Thị Như Tích sớm diêu miền Cực Lạc.


Phu quân MX Trương Ngọc Phương, Pḥng Xă Hội SĐTQLC là
Pháo thủ MX Nguyễn Thành
TĐ1/PB/SĐTQLC
Pháp danh Nguyễn Đạt
Vừa từ trần ngày 30/1/2023
tại Houston, TX USA
Hưởng thọ 83 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng chị Phương và toàn thể gia quyến. Nguyện cầu hương linh MX Nguyễn Thành sớm được văng sanh miền Cực Lạc.


MX Gioan Cao Văn Lâm
Đại Uư ĐĐT Đại Đội Quân Cụ SĐ/TQLC
Đă được Chúa gọi về ngày 29 tháng 1 năm 2023
tại Arlington, Texas. USA
Hưởng thọ 80 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng bà quả phụ Cao Văn Lâm và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Gioan sớm về nước Thiên Đàng.


MX TPB Giuse Thân Thế Huyên
Đă được Chúa gọi về ngày 25 tháng 1 năm 2023
Tại Việt Nam
Hưởng thọ 70 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng gia đ́nh và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Giuse Thân Thế Huyên sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.


MX Trần Văn Sinh
Pháp danh Thiện Tâm

Đă mất ngày 21 tháng 1 năm 2023
Tại Việt Nam
Hưởng thọ 70 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng gia đ́nh và tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX  Trần Văn Sinh sớm về cơi Vĩnh Hằng.


MX Lương Quang Lộc
Tiểu Đoàn 5 TQLC
Đă từ trần ngày 12 tháng 1 năm 2023
Tại San Jose, California.
Hưởng thọ 68 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng gia đ́nh và tang quyến. Nguyện cầu hương linh anh Lương Quang Lộc sớm về cơi Vĩnh Hằng.
 


Vui-Buồn

Tin Vui

Tin Buồn