THƠ

Hà Huyền Chi
Hà Phương Hoài
Ngô Minh Hằng

TQLC
Đoàn Cọp Biển
Hành khúc TQLC
Kính tặng anh lính TQLC 
Dấu chân Cọp Biển
Nhớ anh TQLC
T́nh Mũ Xanh
Thủy Quân Lục Chiến
Tấm thẻ bài với vành khăn sô
Khi tôi chết ....
Chuyện cô gái đồi Sim
Những bước chân anh
Vết xe lăn âm thầm
Tiển chào người bạn Sói-Biển

Tưởng Niệm
Mừng xuân này nhớ xuân xưa
Tiếng sáo đêm khuya
Chiều mệnh danh Tổ Quốc
Người lính ngồi nghỉ
Nếu tôi về
Chuyến đ̣ sông Hương
Dựng Cờ
Chuyện một người lính
Thương Phế Binh
Đôi nạng gỗ
Trăng miền Yên Bái
Việt Nam! Hai tiếng thân yêu
Nén hương tưởng niệm
Tháng 4 lần thứ 30
Nhớ người Chiến Sĩ
Anh phải sống
Thương người lính chiến
Tưởng niệm người Chiến Sĩ
Người lính già vừa chết đêm qua
Anh hùng vô danh
Nhớ anh Chiến Sĩ Cộng Ḥa
Quân Lực VNCH
Chiến Sĩ vô danh
Đại lộ kinh hoàng