Tiểu Đoàn 9 Thủy Quân Lục Chiến

Tiểu Đoàn 9/TQLC được thành lập vào tháng 3/1970. Tiểu Đoàn Trưởng  là Th/Tá Nguyễn Kim Đễ, Đ/U Dương Văn Hưng TĐP. Các Đại Đội Trưởng là: Tr/U Trần Công Giáo ĐĐ1, Tr/U Lê Thắng ĐĐ2, Tr/U Đoàn Văn Tịnh ĐĐ3, Tr/U Nguyễn Mạnh Trí ĐĐ4, Đ/U Ngô Đ́nh Lợi ĐĐCH, và Tr/U Hoàng Đôn Tuấn Trưởng Ban 3. Đơn vị tham dự hành quân đầu tiên tại Kampuchia với trận giải tỏa đèo Pic Nil. Sau chiến dịch tái chiếm Cổ Thành và b́nh định Tỉnh Quảng Trị hoàn tất, tháng 8 năm 1973, Tr/Tá Đễ bàn giao TĐ9 cho Tr/Tá Huỳnh Văn Lượm để đảm nhận chức vụ Trưởng Pḥng 3/SĐ. Tháng 10 năm 1974, Th/Tá Lâm Tài Thạnh thay thế Tr/Tá Lượm giữ chức Tiểu Đoàn Trưởng. Trận đánh sau cùng của TĐ9 đă xảy ra tại bờ biển Mỹ Khê, Đà Nẵng vào chiều tối 29 tháng 3 năm 1975 khi SĐ/TQLC đă rút khỏi nơi này với nhiều tổn thất nặng nề.

Các vị Tiểu Đoàn Trưởng TĐ9 gồm:

  • Trung Tá Nguyễn Kim Đễ

  • Trung Tá Huỳnh Văn Lượm

  • Thiếu Tá Lâm Tài Thạnh